Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Program: Hymna SR

Báseň

Príhovor hosťa

Príhovor riaditeľky školy

Otvorenie školského roka

Triednické hodiny ( do 9,00 hod.)

Čítať ďalej: Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Úhrada poukážok, výdaj stravy a odhlasovanie

Platby na stravu uhradené trvalým príkazom a internet banking-om treba zrealizovať maximálne do 15-teho dňa mesiac vopred. Dieťa je touto platbou automaticky prihlásené na stravu v nasledujúcom mesiaci. Platby poštovou poukážkou musia byť zrealizované počas inkasa, čiže posledných 5 pracovnýchdní v mesiaci.

Ak stravník prinesie doklad o zaplatení stravy v prvý deň nového mesiaca sa obed pre dieťa variť nebude a stravu nedostane. Takto vzniknutý preplatok bude odpočítaný v nasledujúcej platbe.

Čítať ďalej: Úhrada poukážok, výdaj stravy a odhlasovanie

Vydávanie poukážok na september 2014

O Z N A M

 

Poštové poukážky na mesiac september 2014  sa vydávajú v dňoch :

 

22.08.2014 – 28.08.2014

od 7,00 hod. – 14,00 hod.

Čítať ďalej: Vydávanie poukážok na september 2014

Ďalšie články...

  1. Cena jedál - 2014/15
  2. ZŠ P. Dobšinského v Prievidzi sa otvorili dvere do Európy
  3. Atlantiscenter Levice 2014
  4. Najväčšie úspechy žiakov v slovenskom jazyku a literatúre - II. stupeň 2013/14
  5. Beseda so spisovateľkou

Strana 1 z 21

03 Sep, 2014