Zápis do 1. ročníka ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ, Ul. P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza

 pozýva všetkých rodičov s deťmi na

Zápis do 1.ročníka

pre školský rok 2015/2016,

ktorý sa koná v ZŠ, Ul. P. Dobšinského, Prievidza

     02. 02. 2015  od 9,00   do 17,00 hod

Do nášho obvodu patria ulice :

Ulica P. Dobšinského, I. Krasku , J. Fándlyho, R. Jašíka, J. Matušku, Š. Závodníka, Francisciho, Rad L. N. Tolstého, J. Bendíka, E. M. Šoltésovej, J. G. Tajovského, A.Bednára, M. Falešníka, J. Okáľa, J. Kollára, A. Mišúta, T. Milkina, Sad D. Tatarku, J.Červeňa, Ulica za depom, Tenisová, Májová, Átriová a Nábrežná ulica

Na zápis môžu prísť aj rodičia s trvalým bydliskom mimo nášho školského obvodu

K zápisu je potrebný: 
rodný list dieťaťa, 
občiansky preukaz zákonného zástupcu

Na začiatku školského roka dostane každý prváčik darček 
 
sadu predpísaných zošitov  - zdarma

Naša škola ponúka:

 • Moderné vyučovanie podporujúce samostatnosť a tvorivosť detí podľa školského vzdelávacieho programu Dobšík
 • Zmodernizovaná škola - všetky triedy vybavené novým školským nábytkom, nové chemické laboratórium, 3 jazykové učebne, 4 učebne s interaktívnou tabuľou, keramická dielňa, moderne vybavená školská knižnica, spoločenská miestnosť vybavená novým nábytkom, cvičná kuchynka, dielňa na technickú výchovu, veľká telocvičňa, malá telocvičňa a herňa, všetky triedy s možnosťou pripojenia na internet - wifi
 • Triedy sú zapojené do projektu Digitálna učebnica (www.bezkriedy.sk) – zadávanie domácich úloh, komunikácia s rodičmi, poskytovanie učebných materiálov
 • Elektronická žiacka knižka
 • Fungujúci žiacky parlament
 • Športové aktivity: plavecký výcvik, škola v prírode, projektové dni
 • Pravidelné navštevovanie mestskej knižnice
 • Popoludňajšie aktivity- výber z veľkej ponuky krúžkov, noc v škole, aktivity pre rodičov
 • Projektové dni, kde žiaci prezentujú svoje skupinové práce
 • Pobyt v školskom klube od 6,00 hod do 17,00 hod
 • Od 1. ročníka výučba anglického jazyka podporená metódou CLIL
 • Rozšírené vyučovanie telesnej výchovy so zameraním na bedminton

  Klikni pre tlačivá na stiahnutie a pozrite si videá z vyučovania v 1.ročníku

Čítať ďalej: Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vianočná výzdoba tried - vyhodnotenie

Posledný týždeň pred zimnými prázdninami členovia žiackeho parlamentu bodovali a hodnotili všetky triedy našej školy na tému „Vianoce“. Nebolo to vôbec jednoduché, lebo vo všetkých triedach bola pravá vianočná atmosféra a tak určiť tú najkrajšiu bolo naozaj ťažké. Napokon po sčítaní bodov vyšli ako víťazi tieto triedy:

 

1.- 4.ročník:               5.- 9. ročník:

1. miesto-  1.B             1. miesto-  7.A

2. miesto-  2.A              2. miesto-  8.A

3. miesto-  3.A             3. miesto-  7.B

GRATULUJEME !!!!!

Čítať ďalej: Vianočná výzdoba tried - vyhodnotenie

PROJEKTOVÝ DEŇ – MEDOVÉ VIANOCE

Dňa 18.12.2014 do našej školy zavítal p. Balák. Má nádhernú záľubu – včelárstvo. Prišiel medzi nás, aby sa s nami podelil o všetko, čo táto nádherná práca so sebou prináša. Povinnosti, zodpovednosť, zavše aj starosti, ale predovšetkým radosť a lásku ku včelám.

V úvode svojej prezentácie zisťoval rozsah vedomostí našich žiakov v tejto oblasti. Bol príjemne prekvapený, pretože žiaci sa dychtivo zapájali a aktívne odpovedali na jeho otázky. Diskutovali sme o tom, ako včely vyzerajú, kde a ako žijú, aké sú ich presné úlohy v úli, ako sa rozmnožujú a zimujú. Rozprávali sme sa samozrejme aj o najznámejšom produkte včiel – o mede. O jeho výrobe, jednotlivých druhoch a širokom využití či už v kozmetickom alebo farmaceutickom priemysle. Spomenuli sme takisto aj ostatné, nemenej dôležité včelie produkty, ktorými sú propolis, včelí vosk a materská kašička. Záver tohto zaujímavého stretnutia okorenila ukážka výroby sviečok z včelieho vosku. Žiakom sa táto časť prezentácie veľmi páčila a niektorí dobrovoľníci si dokonca mohli vlastnoručne vyrobiť sviečku za asistencie p. Baláka.

Čítať ďalej: PROJEKTOVÝ DEŇ – MEDOVÉ VIANOCE

Vianočné trhy

Pokojná atmosféra, očká plné čakávania, kroje oblečené, „tančeky“ nacvičené, pyšné pohľady rodičov na svoje ratolesti, žiariaci vianočný stromček i blesky kamier a fotoaparátov. Toto všetko nasledovalo po príhovore našej pani riaditeľky, PaedDr. Jany Polakovičovej, ktorá slávnostne otvorila vianočné trhy a popriala všetkým prítomným tie najkrajšie vianočné sviatky a úspešný rok 2015. Neskôr sa v rámci programu spievalo, tancovalo, recitovalo, hralo na hudobné nástroje, usmievalo a tlieskalo. Po ňom sa otvorila pomyselná brána, ktorá umožnila všetkým prítomným zakúpiť si výrobky, ktoré zhotovili i predávali naši žiaci. Tí tému Medové Vianoce – FIRMA, zameranú na rozvoj finančnej gramotnosti, zvládli bravúrne a my sme všetci na nich právom hrdí. Šťastné a veselé.

Mgr. Renáta Strapková

Čítať ďalej: Vianočné trhy

Sme majstri okresu v basketbale

Úspešné vystúpenie majú za sebouchlapci šiesteho a siedmeho ročníka ( mladší žiaci). Zvíťazili vo finále majstrovstiev okresu v basketbale. Postupne porazili žiakov zo ZŠ S. Chalúpku 30: 17, a vo finále aj  rovestníkov z Handlovej 22: 16. Reprezentovali nás tí istí, ktorí vybojovali postup zo skupiny: Oliver Ondrejec, Boris Kukla, Patrik Beňadik, Denis Madura, Filip Baláž, Edo Jedinák, Adrián Kotlár a DermanDincer.  Gratulujeme a ďakujeme!

Mgr. Igor Kútny

Čítať ďalej: Sme majstri okresu v basketbale

Klopi, klopi, brána......

Ani sa nenazdáme a je tu opäť čas príprav na zápis malých predškolákov do základnej školy. Aby naši malí kamaráti prišli na zápis s radosťou a bez obáv pripravili si pre ne  prvácke pani učiteľky (p.uč. Vrecková a Baničová)cyklus „otvorených hodín“, na ktorých hravou a zážitkovou formou priblížili budúcim prvákom prostredie a prvácke učenie. Na hodinách videli a počuli čo všetko naši prváci už vedia, ako sa im vo „veľkej škole“ darí.

Čítať ďalej: Klopi, klopi, brána......

Ďalšie články...

 1. Bedmintonový turnaj
 2. Vystúpenie v Klube dôchodcov
 3. Olympiáda v SJ
 4. Športujeme spoločne - vyhodnotenie
 5. Exkurzia do Osvienčimu 2014

Strana 1 z 19

29 Jan, 2015