Cudzinci medzi nami výtvarná súťaž

Žiačky našej školy – Jasmínka Roučková 2.A, Viktorka Štefíková a Simonka Wohlandová z 2.B triedy získali vo výtvarnej súťaži „Cudzinci medzi nami“ čestné uznanie.

Dievčatám za ich krásne práce a ocenenie srdečne blahoželáme. 

Čítať ďalej: Cudzinci medzi nami výtvarná súťaž

Kyberšikana

V rámci predmetu občianska náuka sa žiaci 8. ročníka zúčastnili na besede o kyberšikane. Keďže tento problém patrí do oblasti ľudských práv, boli sme veľmi spokojní, že pani CIFRÍKOVÁ z CVČ v Prievidzi prišla medzi našich žiakov. Spolu so žiakmi sa rozprávali aj o tom, ako kyberšikana môže zasiahnuť do ich života, ani o tom poriadne nebudú vedieť. Takže obozretnosť je na prvom mieste – komu dám svoje osobné údaje, akú fotografiu „zavesím“ na web, s kým si „četujem.“ Nie každý, kto sa predstaví ako priateľ ním aj naozaj je. Myslím, že naši žiaci pochopili, že na Facebooku je mesačne až 1,35 miliardy ľudí a nie všetci sú priatelia, nie všetci sú takí, ktorí nám chcú dobre.

Beseda prebehla 8. a 9. júna 2015.

                                                                                                                            Mgr. M. Machalíková

Čítať ďalej: Kyberšikana

Biologická exkurzia do Tatier

Dňa 10.9.2015 sa žiaci ôsmeho a siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Tatranského národného parku. Naša trasa viedla po červenom turistickom chodníku. Išli sme po úseku Tatranskej magistrály, ktorá viedla popri Mengusovskej doline. Na trase je náučný chodník  rozdelený na 14 úsekov. Na začiatku každého úseku bola informačno-náučná tabuľa. Pri každej tabuli sme sa počkali a prečítali si z nej zaujímavosti. Počas trasy sme sa okrem informácií z tabule dozvedeli aj informácie od pani učiteliek. Mali sme možnosť  vidieť aj niektoré z rastlín nachádzajúcich sa v Tatrách  ako napr.: kosodrevinu, limbu, kysličku a iné rastliny.

Čítať ďalej: Biologická exkurzia do Tatier

Výtvarná súťaž v kreslení na chodník

Olympijský klub Prievidza a komisia športu, mládeže  a voľno časových aktivít pri MsZ Prievidza a CVČ Prievidza opäť vyhlásili výtvarnú súťaž na tému:  

                       „Olympijské hry očami detí.“

Súťaž bola určená žiakom prievidzských základných škôl.

Čítať ďalej: Výtvarná súťaž v kreslení na chodník

Orava – jeden z kútov Slovenska

Minulý mesiac sme boli v hlavnom meste - http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/hura-bratislava/19355-clanok.html- veľmi sa nám páčilo.

Aby sme spoznali rôznorodú históriu či architektúru našej vlasti, zorganizovali tentokrát naše učiteľky Hanusková a Malegová exkurziu na Oravu.

Čítať ďalej: Orava – jeden z kútov Slovenska

MDD

Dátum 1. jún patrí všetkým deťom.Príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný hier, smiechu, zábavy, tak možno opísať  športovo-zábavný deň pre deti -  Deň detskej radosti a zábavy.  V tento deň sa žiaci našej školy neučili a pani učiteľky im pripravili zábavno-športové dopoludnie: kreslenie kriedami na školskom dvore,  vystúpenie žiakov 4. ročníka - hudobno-tanečný program,  a na záver športové disciplíny  na školskom dvore. Deti si svoj deň užili zábavou, hrou, smiechom, súťažami a sladkou odmenou.

Čítať ďalej: MDD

Štafetový beh

Súťaživosť deťom nechýba, čo sa ukázalo aj  v našom školskom klube pri štafetovom behu medzi oddeleniami. Každé oddelenie  sa chcelo predviesť so svojimi najlepšími šprintérmi. Štvorčlenné družstvá bojovali s nasadením všetkých síl a dúfali že ich čas bude ten najlepší. Pri hodnotení sme brali do úvahy jednotlivé vekové kategórie, ale úplne s  najlepším časom sa môžu pochváliť tretiaci.

Čítať ďalej: Štafetový beh

Ďalšie články...

  1. ZOOškola
  2. Máme radi angličtinu – We love English
  3. Hurá Bratislava
  4. Oznam
  5. Oceňovanie najlepších žiakov

Strana 1 z 26

30 Jun, 2015