Návšteva vodnej elektrárne Nováky

Dňa 24.3. 2015 bol super deň pretože sme išli s 8.A na exkurziu do Novák. O 11:30 sme započuli zvonec na stene a zakričali sme celá 5.B trieda:  ,,HURÁ“ preto lebo sme vedeli, že ideme do Novák. Mali sme dobrý pocit. Autobus nás čakal pri škole a išli sme. Cesta bola fajn a autobus ešte lepší. Keď sme prišli, ako prvé čo nám brnklo do oka jazero. Privítal nás tam pracovník vodárne.  Najprv sme išli do strojovne, kde sme sa dozvedeli veľa informácií, že nám skoro mozog pukol. Potom sme išli do podzemia kde boli všelijaké trubice veľké až 1,75m. Tadiaľ priteká voda do podniku. Navštívili sme aj velín, odkiaľ riadia činnosť celého závodu. A už troška neskôr sme išli k jazeru a to bolo veľmi zaujímavé. Skončili sme pri malej vodnej elektrárni.

Čítať ďalej: Návšteva vodnej elektrárne Nováky

Marec mesiac knihy

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy.
                                         Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.“                                                                     J. A. Komenský


Aká je tvoja najobľúbenejšia kniha?

Tak túto otázku položili v mesiaci marec členovia žiackeho parlamentu všetkým svojim spolužiakom. Cieľom bolo na základe tejto ankety zistiť , ktoré knihy sú medzi žiakmi našej školy najčítanejšie, a teda najobľúbenejšie.

Niekto má rád knihy dobrodružné, iný obrázkové knihy o zvieratkách, rozprávky, bájky, povesti. Iní uvádzali knihy o prírode či príbehy zo života mládeže. Knihy zo sveta vedy a techniky, cestopisy,  životopisy i encyklopédie sa zaradili tiež k obľúbeným. Výsledky ankety sme zverejnili vo vestibule školy, aby sa knihy stali inšpiráciou i zábavou.

A preto čítajme, čítajme a čítajme !!!

Mach a Šebestová v 3.B

    „Mesiac knihy“, atribút, ktorý sa spája s mesiacom marec. S knihou v ruke dokážeme nielen relaxovať, ale sa aj nachvíľu preniesť do iných svetov. O tom vedia svoje aj šikovní tretiaci z 3. B triedy zo ZŠ na Ulici P. Dobšinského v Prievidzi.
    Tí sa spoločne dohodli, že na hodinách Živého čítania v rámci témy „Svetová autorská rozprávka“ prežijú dobrodružstvo v Čechách, s knihou „Mach a Šebestová“ od Miloša Macoureka  a Adolfa Borna.
    Kniha si získala tretiakov svojim vtipným, veselým a poučným obsahom, ako aj dokonalými ilustráciami. Pri jej čítaní si prirodzeným spôsobom precvičovali čitateľské zručnosti, techniku a estetiku čítania, ale najmä čítanie s porozumením. Jednotlivé príbehy dokázali s nadšením prerozprávať. Bolo príjemné počúvať ich výpovede o tom, čo by robili, keby oni boli Mach a Šebestová, a čo by robili, keby oni mali čarovné slúchadlo.
    Svoje dojmy z prečítanej knihy slovne a výtvarne spracovali do spoločného plagátu. Ním chceli ukázať, že knižní rovesníci Mach a Šebestová sú ich noví kamaráti, ktorých spoznali vďaka rovnomennej knihe. Prostredníctvom nej mali možnosť zažiť s nimi príjemné chvíle, plné humoru a dobrodružstva aj na miestach, kde by v reálnom svete bolo nemožné sa dostať...
    A čo ich najviac upútalo v knihe?

Čítať ďalej: Mach a Šebestová v 3.B

Voda okolo nás

Posledné marcové týždne sa v Základnej škole na Ulici P. Dobšinského v Prievidzi niesol v znamení vody. Niet sa čo diviť, veď 22. marec bol vyhlásený za Svetový deň vody. Žiaci sa zapojili do rôznych aktivít, plnili úlohy, navštívili malú vodnú elektráreň v Novákoch, vytvárali projekty. Voda presiakla takmer do všetkých vyučovacích predmetov.
V piatok nás navštívili lektorky neziskovej organizácie SEEDS, Eva Ohrablová a Katarína Hazuchová, ktoré sa okrem iného venujú globálnej environmentálnej problematike a zvyšovaniu environmentálneho povedomia. V interaktívnych prednáškach sa im podarilo vtiahnuť do problému „Čo sa deje s našou planétou?“ takmer 90 žiakov 5. – 7. ročníka spolu s ich učiteľmi.

Čítať ďalej: Voda okolo nás

22.3. Svetový deň vody

„Ak piješ vodu, mysli na prameň.“ 

                                               čínske príslovie
 

Voda alebo zriedkavo aj aqua je bez pochýb najrozšírenejšou látkou na Zemi. Pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách z vesmíru.

Bez vody sa nedá žiť, bez vody by nebol život na Zemi. Preto si určite zaslúži svoj svetový deň, ktorý si pripomíname 22. marca. A pripomenuli sme si ho aj my, členovia žiackeho parlamentu. Na krúžku sme vyrobili malé plagáty a v piatok sme nimi otvorili „bránu“ školy, aby tento „deň vody“ vnímali aj ostatní žiaci.

A koľko vody treba vypiť za deň?

Podľa European Food Safety Authority je minimálne množstvo vypitej vody na deň pre ženy 1,6 l a pre mužov 2 l. V čase horúčav sa však toto množstvo zvyšuje. S vodou to však neprežeňte. Nadbytočné pitie vody vyplavuje z tela užitočné látky a zaťažuje obličky. 

Deti čítajú rodičom rozprávky

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na akciu našej školy pri príležitosti mesiaca knihy: Deti čítajú rodičom rozprávky. Podujatie sa uskutoční  dňa  25. 3. 2015 o 16,00 hod. v  budove  školy  na  Ulici  Pavla  Dobšinského  – 1. poschodie – spoločenská  miestnosť. Zabudnite chvíľu na starosti všedného dňa a preneste sa spolu s nami do sveta rozprávok, v  ktorom bude účinkovať aj Vaše dieťa.

Čítať ďalej: Deti čítajú rodičom rozprávky

Výstava: "Dotkni sa chémie"

Žiaci 8.B triedy sa v piatok 6. marca 2015 zúčastnili 18.ročníka interaktívnej výstavy s názvom „Dotkni sa chémie“. Výstavu zorganizovala Spojená škola Nováky organizačná zložka Stredná odborná škola v laboratóriách číslo 18 a 19, ktoré sa nachádzajú v budove školy na Rastislavovej ulici 332 v Novákoch. Táto škola je zapojená do projektu „ Popularizácia technického vzdelávania“. Žiakov privítala v jednom laboratóriu školy Ing. Elena Kulichová, ktorá im vysvetlila význam štúdia chémie práve v dnešnej dobe a možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Napokon rozdelila žiakov do skupín a priviedla ich k lektorom – študentom strednej školy. Títo predstavili žiakom efektné pokusy, ilustračné modely a predmety súvisiace s výrobou a využívaním chemických výrobkov v každodennom živote a dávali im  možnosť vyskúšať si predstavené pokusy. Naši  žiaci mali aj možnosť nazrieť do troch laboratórií danej školy.

Čítať ďalej: Výstava: "Dotkni sa chémie"

Ďalšie články...

  1. Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 4.-9.ročník
  2. Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.-3.ročník
  3. Vystúpenie v klube dôchodcov a diabetikov
  4. Európa v škole
  5. Divadelná hra MURDER AT THE THEATRE ( Vrah v divadle)

Strana 1 z 21

30 Mar, 2015